Fotowoltaika  – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Dzięki temu zjawisku  instalując na naszych dachach panele (moduły) PV które wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne czyli powstawanie siły elektromotorycznej w ciele stałym, wytwarzamy energie elektryczną która możemy wykorzystać w naszych urządzeniach.

Do niedawna korzystanie z energii promieniowania słonecznego było mało opłacalne, ponieważ koszt założenia takiej instalacji był bardzo wysoki. Jednak z upływem czasu coraz większej dostępności  paneli fotowoltaicznych nie tylko dla ogromnych farm słonecznych ale także dla gospodarstw domowych oraz innych mniejszych podmiotów wykorzystanie energii promieniowania słonecznego stało się coraz popularniejsze.

Nowoczesne instalacje PV mogą korzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, ale również z promieniowania rozproszonego.Dzięki temu nasze instalacje mogą wytwarzać prąd nawet w pochmurne dni.

Podtawowa instalalacja składa się z : modułów fotowoltaicznych,system montażu paneli, inwerter/falownik, zabezpieczenia AC/DC, okablowanie.

Używamy nowych,certyfikowanych komponentów które dostarczają nam firmy takie jak : Fronius, Solar Edge, Corab, Q-CELLS, Grodno.